Kompanija InFace Invest Group bavi se;

  • Stvaranjem online poslovno društvene zajednice kroz franšizni model poslovanja u kojem naši članovi kao franšizeri sudjeluju u stvaranju zajednice te kao takvi sudjeluju u raspodjeli profita. Franšizeri dobivaju svoj vlastiti prostor na stranicama portala naše kompanije gdje koristeći naš softverski program stvaraju svoje online društvene zajednice koje zajedno čine jednu veliku poslovno-društvenu zajednicu odnosno brand “SFT21“.  Za navedeno franšizeri plaćaju ulaznu i redovnu franšiznu naknadu koja se raspodjeljuje među franšizerima sukladno pravilima raspodjele profita što je jedan od primarnih načina na koji se ostvaruje zarada (profit)
  • Razvojem novih sistema poslovanja
  • Start-up kompanijama
  • Razvojem vlastite socijalne mreže (SFToYou)
  • IT poslovanjem
  • Edukacijom članova kroz InFace Sveučilište
  • Te još mnogim drugim poslovima o kojima ćete biti pravovremeno obaviješteni