U slučaju ne potpisivanja franšiznog ugovora u predviđenom roku korisnik ima zabranu ponovne registracije u trajanju od 180 dana. Po isteku toga roka možete se ponovo registrirati kod istog ili kod novog preporučitelja.