Što je Franšiza?

Franšiza se pojavljuje kada kompanija (InFace Invest Group) kao davalac franšize licencira svoje trgovačko ime –brand (SFT21) i svoj način rada (sistem poslovanja) određenoj osobi ili grupi – korisnicima franšize (SFT franšizeri) koji se slažu da će poslovati u skladu s uvjetima ugovora (SFT franšizni ugovor).

Davalac franšize osigurava korisniku franšize podršku te u nekim slučajevima ima određenu kontrolu nad načinom poslovanja korisnika franšize. Zauzvrat korisnik franšize plaća davaocu franšize početnu naknadu (franšizna ulazna naknada) i “Royalty Fee“ što je redovna ili stalna stalna franšizna naknada za korištenje trgovačkog imena i načina poslovanja.

Preduvjeti potpisivanja franšiznog ugovora (po isteku 90-tog dana poslovanja):

  1. Kupovina jednog od ponuđenih Startnih paketa (u roku 30 dana od dana registracije)
  2. Registracija minimalno jednog direktnog člana (referala)
  3. Verifikacija osobnog ili poslovnog korisničkog  računa
2019-02-10T15:03:45+00:00